074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

Verplichte AOV voor ZZP-ers?

14 aug 2019

Gevolg Pensioenakkoord: verplichte AOV voor ZZP-ers?

 

De vakbonden hebben in juni samen met de werkgeversorganisaties en het kabinet een Pensioenakkoord gesloten. Hierin staan ook afspraken over zelfstandige ondernemers. Een beetje vreemd is dit wel als je bedenkt dat de zelfstandigenorganisaties (zoals bv. ZZP-Nederland) helemaal niet bij dit overleg en akkoord betrokken zijn geweest.

De vakbonden wilden verplichte deelname van ZZP-ers aan werknemerspensioenfondsen afdwingen alsmede een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Die pensioenverplichting komt er niet, maar een AOV verplichting moet er volgens de vakbonden wel komen.

Een eventuele vrijwillige aansluiting van ZZP-ers bij een bestaand pensioenfonds moet wel mogelijk gemaakt worden. Voor sommige beroepsgroepen bestaat er thans al wel verplichte aansluiting bij een pensioenfonds (bv. voor schilders). Ook die verplichting moet worden omgezet naar een vrijwillige deelname, aldus de zelfstandigenorganisaties.

Volgens ZZP Nederland is er absoluut geen draagvlak onder haar leden voor een verplichte AOV verzekering voor zelfstandigen. Natuurlijk zijn er maar zeer weinig ZZP-ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en natuurlijk kan dit leiden tot maatschappelijke problemen, maar een wettelijke AOV-plicht voor alleen zelfstandigen, zoals die thans wordt voorgesteld, kent geen enkel draagvlak.

Het risico op volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid is voor een individu niet te dragen. Dat geldt echter niet alleen voor zelfstandigen, maar voor alle werkenden.

Vandaar dat de oplossing moet worden gezocht in een publieke basisvoorziening voor alle werkenden, waarbij geldt dat iedereen zich kan bijverzekeren indien gewenst. Iedereen moet worden geaccepteerd en het moet gaan om een basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid. Alleen dan kan er sprake zijn van een blijvende lage premie, die voor iedereen gelijk is.

Door vrijwillige bijverzekering kunnen zelfstandigen dan op eigen wijze hun verdere wensen verder invullen.

 

Aktie:

De sociale partners en de zelfstandigenorganisaties zullen hierover begin 2020 een advies uitbrengen aan het kabinet. Dit advies moet uiteraard wel op draagvlak kunnen rekenen.

We wachten met spanning af. Hopelijk komt er niet weer een regeling die (net als de WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) geen lang leven beschoren is. Een regeling die lijkt op de oude AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) lijkt meer kans van slagen te hebben.

We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen!

 

Vragen:

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor u klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hiernaast een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs BV