074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

Urencriterium Zelfstandige Ondernemers (ZZP-ers)

25 sep 2017

URENCRITERIUM ZELFSTANDIGEN

 

Voor zelfstandigen die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting is het van groot belang om aan het urencriterium te voldoen. Dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming moet besteden. Voldoet u hieraan, dan hebt u namelijk recht op de volgende ondernemersfaciliteiten:

– zelfstandigenaftrek

– startersaftrek (eerste drie jaar)

– meewerkaftrek

– investeringsaftrek

– fiscale oudedagsreserve (FOR)

Allemaal aftrekposten voor de inkomstenbelasting, waardoor u dus (veel) minder belasting gaat betalen. Wie wil dat nou niet?

NB: om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen, hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium.

 

HOE WERKT HET URENCRITERIUM?

Als ondernemer moet u aan kunnen tonen dat u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen: als de belastingdienst er om verzoekt moet u aan kunnen tonen dat u minimaal 1.225 uren op jaarbasis aan uw onderneming hebt besteed. Hoe kunt u dat aantonen? Simpelweg door een urenadministratie bij te houden, bijvoorbeeld in uw agenda of in een excelsheet. Zeker voor startende ondernemers is het raadzaam om dit goed bij te houden. De omzet zal de eerste jaren misschien nog aan de lage kant zijn, waardoor de gewerkte uren al snel een punt van discussie zijn. Als u dan achteraf nog iets in elkaar moet “flansen” om uw gewerkte uren aan te tonen, dan kunt u wel eens een heftige discussie met de fiscus krijgen. Weet u nu nog wat u twee jaar geleden allemaal voor uw onderneming hebt gedaan? Vanzelfsprekend is het makkelijker om de inspecteur ervan te overtuigen dat u meer dan 1.225 uren voor uw onderneming hebt gewerkt bij een omzet van € 50.000 dan bij een omzet van € 12.000.

 

GEEN VOLLEDIG KALENDERJAAR ONDERNEMER?

Als u slechts een deel van het jaar ondernemer bent, bijvoorbeeld vanaf september, dan moet u voor deze kortere periode ook minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden om in dat jaar recht te hebben op de ondernemersfaciliteiten. Dus niet 4/12 x 1.225 uren. Denk in het startjaar van de onderneming ook aan alle uren die u hebt besteed aan de voorbereiding om de onderneming op te starten!

 

DIRECTE EN INDIRECTE UREN TELLEN MEE!

Voor het urencriterium tellen alle aan de onderneming bestede uren mee, dus niet alleen de declarabele (gefactureerde) uren, maar ook alle indirecte uren, b.v. klantenbezoeken voor offertes, reistijden, inkopen, administratie, voorbereidingstijd opdrachten etc. Houd ze goed bij!

 

LAGER URENCRITERIUM BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID / ZWANGERSCHAP

Heeft u een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, dan hoeft u bij het starten van een onderneming maar te voldoen aan een uren eis van 800 uur.

Onderbreekt u uw werkzaamheden wegens zwangerschap en bevalling, dan wordt geacht dat de (normale) werkzaamheden gedurende deze periode gewoon zijn doorgelopen. Dus werkte u voor uw zwangerschap gemiddeld 30 uur per week voor uw onderneming, dan tellen deze uren tijdens uw onderbreking wegens zwangerschap gewoon door.

 

BIJ LOONDIENST NAAST ONDERNEMING GELDT NOG EEN VEREISTE

Werkt u, naast uw onderneming, ook nog in loondienst bij een werkgever, dan geldt naast de eis van 1.225 uren nog een tweede eis. U moet dan namelijk ook nog eens meer dan 50% van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteden.

Hebt u dus een baan voor 120 uur per maand = 1.440 uur per jaar, dan moet u per jaar meer dan 1.440 uur aan uw onderneming besteden om voor de ondernemersfaciliteiten in aanmerking te komen.

N.B.:    Voor ondernemers met recht op startersaftrek geldt deze 50%-eis (ook wel “grotendeelscriterium” genoemd) overigens niet!

Lange tijd is er gediscussieerd of de reistijd in het kader van de dienstbetrekking ook meetelde als werktijd. Enige tijd geleden heeft het Gerechtshof Den Haag hierover een belangrijke uitspraak gedaan.

“Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat bij de toetsing aan het urencriterium men ook de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband in aanmerking moet nemen.

Met dit oordeel vernietigde het Hof de uitspraak van Rechtbank Den Haag. De Rechtbank meende namelijk dat de reistijd in het kader van de dienstbetrekking niet kwalificeerde als werktijd. De motivatie van de Rechtbank was dat de werknemer in deze zaak niet betaald werd voor zijn reistijd.

Het Hof vindt echter niet van belang of de uren woon-werkverkeer volgens het arbeidscontract kwalificeren als werktijd waarvoor de werknemer loon krijgt.

Het is voldoende als het verkeer plaatsvindt met het oogmerk om werkzaamheden te verrichten in dienstbetrekking. Is dat eenmaal het geval, dan moet men van het Hof de bestede reistijd rekenen tot de arbeidstijd in loondienst voor de toetsing aan het grotendeelscriterium.”

De uitspraak van het Gerechtshof staat dus haaks op die van de Rechtbank. Eventueel kan de Hoge Raad in cassatie nog een andere mening zijn toegedaan. Zekerheid hebben we dus nog niet…..maar wel een goed handvat.

 

TIP: denk er dus ook aan om de reistijd ten behoeve van de werkzaamheden voor uw onderneming mee te tellen bij de gewerkte uren. Probeer dat zo goed mogelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een extra kolom in uw kilometeradministratie.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem gerust telefonisch contact met ons op of via een bericht op de contactpagina op onze website. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs BV