074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

Update Wet DBA

27 okt 2016

Uit alle berichten die we de laatste tijd lezen blijkt dat heel veel ZZP-ers en hun adviseurs nog steeds moeite hebben met de nieuwe regelgeving in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Door diverse landelijke beroepsgroepen uit de advieswereld (NOAB, RB etc.) worden ook telkens vragen gesteld aan de Belastingdienst of het Ministerie van Financiën.

De antwoorden zijn niet altijd even helder, maar de overheid doet haar best om duidelijkheid te verschaffen. Of dat ook lukt? Ik zet daar grote vraagtekens bij….. Waarom? Omdat niemand precies weet hoe het moet! Wanneer is er wel en wanneer is er geen sprake van een dienstbetrekking?

De wetgeving is hierin heel simpel: Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding, persoonlijk te verrichten arbeid en loon. Ontbreekt één van de drie factoren (gezag, arbeid of loon) dan is er geen sprake van een dienstbetrekking. Simpel toch? Zeker, dat vind ik ook. Totdat je een situatie aan de belastingdienst voorlegt……

Een (gesimplificeerd) voorbeeld:

Er is een koor, dat regelmatig (welke week) oefent en vier keer per jaar een uitvoering geeft die publiekelijk toegankelijk is. Het koor heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij regelen de beslommeringen rondom het koor.

Geen koor zonder een dirigent, dus ook dit koor heeft een dirigent, die werkt op basis van een (onze) modelovereenkomst voor dirigenten. Hierin staat overduidelijk dat de dirigent zich mag laten vervangen als hij verhinderd is. Bovendien mag hij de repetities zelf invullen (artistieke vrijheid). Geen persoonlijke arbeid en geen gezagsverhouding. Dus geen dienstbetrekking. Iedereen het over eens!

Nu heeft het koor ook nog een muzikaal begeleider, ofwel een (cor-)repetitor.

Mijn idee was om de (onze) modelovereenkomst voor dirigenten te gebruiken en simpel het woord dirigent te vervangen door het woord repetitor. De repetitor mag zich laten vervangen als hij verhinderd is en heeft eveneens artistieke vrijheid in de muzikale begeleiding. Geen dienstbetrekking volgens ons!

De Belastingdienst dacht daar duidelijk anders over…..

Er is wel degelijk sprake van een gezagsverhouding volgens de Belastingdienst. De repetitor staat onder het gezag van de dirigent. Hij moet namelijk de aanwijzingen volgen van de dirigent…..

Na vier maanden gekissebis zijn we er helaas nog niet uit. Grrrr!!!

Is dit toeval? Nee, zeker niet. Onlangs verscheen er een bericht in de fiscale media, dat er sinds de invoering van de wet DBA (tot 1 augustus j.l.) 4.481 modelovereenkomsten bij de Belastingdienst zijn binnengekomen, waarvan er (jawel!!!) 370 zijn goedgekeurd.

1.033 zijn er afgewezen en 1.964 zijn er nog in behandeling (waaronder die uit ons bovenstaande voorbeeld).

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL GEMAKKELIJKER gaat hier duidelijk weer eens een keer niet op!

Ben je opdrachtgever en wil je met ZZP-ers gaan werken (niet in loondienst)?

De Belastingdienst heeft nu een TOOLKIT DBA VOOR OPDRACHTGEVERS op haar website geplaatst. Klik daarvoor op onderstaande link:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/toolkit-dba-voor-opdrachtgevers/

Veel succes er mee…..en jazeker, dat bedoel ik heel cynisch!!