074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

REGEERAKKOORD 2017 – 2021: KOMMER OF KWEL?

13 okt 2017

Uit het regeerakkoord:

 

“We staan er economisch goed voor. Maar wie inzoomt, ziet dat te veel mensen daar nog niet van meeprofiteren. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers én werknemers. Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie zijn te eenzijdig bij werkgevers belegd. Wie fatsoenlijk omgaat met zijn werknemers ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die handige constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp-ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Perspectief op een vaste baan is vaak ver weg. Dat geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen, en ook voor mensen met een arbeidshandicap. Te veel mensen komen er gewoon niet tussen.

Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren. De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt.”

 

Mooie woorden…..

Mooie woorden, maar wat koop je er voor! Wat houdt dit regeerakkoord in voor o.a. de zelfstandige  ondernemers / ZZP-ers, zoals de schilder, de kapper e.d.). Hieronder de belangrijkste punten voor de zelfstandige ondernemers / ZZP-ers:

 

Afschaffing/vervanging Wet DBA

Veel ZZP-ers kiezen voor het zelfstandige ondernemerschap, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. Althans dat is de mening van de overheid. Om aan de twijfel van wel of geen ondernemerschap een einde te maken is de Wet DBA in het leven geroepen. Na diverse keren de handhaving van de regeling te hebben opgeschort is men in Den Haag ook tot de conclusie gekomen dat de Wet DBA een “gedrocht” is. De Wet DBA wordt daarom vervangen door een nieuwe wet, die met name de schijnzelfstandigheid “vooral aan de onderkant” moet voorkomen.

Hoe de nieuwe wet er precies uit komt te zien is nog afwachten, maar de belangrijkste punten zullen de hoogte van het (uur)tarief, de duur van de overeenkomst en de uitleg van het begrip “gezagsverhouding” zijn. Dat laatste zal volgens mij weer een heikel punt worden, net als onder de Wet DBA. In het regeerakkoord staat dat de gezagsverhouding meer zal worden getoetst op basis van materiële omstandigheden (werkelijke situatie) dan op basis van formele omstandigheden (letter van de wet).

We laten ons verrassen….

Wil je er meer over lezen, kijk dan op pagina 25 van het regeerakkoord (zie onder downloads op onze website www.ketelaar.nl).

 

Invoering 2-schijventarief Inkomstenbelasting

Het huidige systeem met 4 schijven zal worden vervangen door een systeem met slechts 2 schijven. De laagste schijf van 36,93% en de hoogste schijf van 49,5% (voor inkomens boven € 68.800). Hiervan profiteren met name de middeninkomens.

 

Afbouw van de zelfstandigenaftrek

Het maximale tarief waartegen de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is, wordt (net als de hypotheekrenteaftrek) gefaseerd beperkt. Het maximale aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar met drie procentpunt per jaar omlaag gebracht tot uiteindelijk 36,93 procent. Of het bedrag van de zelfstandigenaftrek (thans € 7.280) ook zal worden verlaagt is nog niet helemaal duidelijk.

 

Omzetbelasting

Het lage BTW tarief van 6% zal worden verhoogt naar 9%. Hierdoor zullen veel eerste levensbehoeften, zoals eten en drinken, flink duurder worden. Ook de schilder en de kapper zullen duurder worden. Daarnaast wordt de culturele sector hard getroffen. Kunnen de hogere tarieven straks wel aan klant doorberekend worden???

 

Verzekeringen ZZP-ers worden niet verplicht

Als ZZP-er ben je niet wettelijk verplicht om je te verzekeren voor inkomensverlies, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. ZZP-ers kunnen er dus zelf voor kiezen om de risico’s al dan niet te verzekeren. Dit geldt ook voor pensioenopbouw. In het regeerakkoord is er bewust voor gekozen om die beslissing aan de ondernemers zelf over te laten.

Het kabinet wil echter wel de zogenaamde “onderkant van de arbeidsmarkt”, dus ZZP-ers met een laag tarief, beschermen door in gesprek te gaan met verzekeraars over een beter aanbod van verzekeringen.

 

En wat wijzigt er o.a. nog meer (in de Inkomstenbelasting):

  • Verhoging van diverse heffingskortingen (en dus meer netto inkomen voor de lagere inkomens)
  • Afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020
  • Verlaging van het huurwaardeforfait voor eigen woningen
  • Wie zijn hypotheek volledig heeft afgelost gaat toch weer belasting betalen over het huurwaardeforfait
  • Box 3 (vermogensbelasting) gaat aansluiten bij het werkelijk rendement op spaartegoeden in plaats van een vast fictief rendement
  • De vrijstelling in box 3 wordt verhoogt naar € 30.000 per belastingplichtige.

Er zal nog flink gediscussieerd worden in “Den Haag”. Er is van alle kanten verzet tegen diverse maatregelen. Voorlopig is het dus nog even afwachten hoe de nieuwe wetgeving er uit zal gaan zien.

We houden het uiteraard in de gaten…..

 

Wil je meer lezen, het volledige regeerakkoord staat op onze website onder “downloads”.

 

 

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen over het regeerakkoord? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat op deze pagina een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur.
wimrikkert@ketelaar.nl                                                        074 – 3842222