074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

PENSIOENOPBOUW VIA LIJFRENTE VOOR ZZP-ERS

31 jan 2019

Is het verstandig of fiscaal voordelig om gebruik te maken van de jaarruimte en eventueel de reserveringsruimte voor lijfrente aftrek in de inkomstenbelasting?

 

Als zzp-er bouwt u normaal gesproken geen pensioen op naast de wettelijke AOW (en ANW). U valt namelijk niet onder een verplicht pensioenfonds van een werkgever (behoudens enkele vrije beroepers zoals tandartsen en fysiotherapeuten, die eigen verplichte pensioenfondsen hebben).

De zzp-er is dus aangewezen op andere vormen van pensioenopbouw.

Eén daarvan is de opbouw via een lijfrenteverzekering c.q. bankspaarproducten. Welke hiervan de beste is, daar kunnen wij niet in adviseren. Dat is namelijk niet ons vakgebied. Uiteraard hebben wij wel goede connecties met mensen die dat prima kunnen en een eerlijk advies uitbrengen!

Of het fiscaal aftrekbaar kan en of dat in uw situatie ook zinvol is, daar kunnen wij natuurlijk wel in adviseren. Uiteraard is dat voor een ieder afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie en (zeker niet minder belangrijk) persoonlijke wens!

In zijn algemeenheid geldt het volgende:

U kunt fiscaal aftrekbaar aanvullend pensioen opbouwen als er sprake is van een pensioentekort. Kort gezegd is daarvan sprake als uw pensioeninkomen lager is dan 70% van uw huidige bruto jaarinkomen. Om te bepalen of u minder dan 70% van uw huidige bruto jaarinkomen aan pensioen opbouwt moet u jaarlijks uw zogenaamde jaarruimte berekenen. Dit kan via een rekenhulp op de site van de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hulpmiddel-lijfrentepremie-2016-en-daarna

Als u in voorgaande 7 jaren geen gebruik hebt gemaakt van uw jaarruimte, dan kunt u ook nog gebruik maken van de zogenaamde “reserveringsruimte”, een soort inhaalruimte.

De jaarruimte is dus het verschil tussen wat u daadwerkelijk aan pensioen opbouwt in een jaar en de (maximale) 70% van uw huidige jaarinkomen.

De meeste zzp-ers bouwen zoals gezegd alleen AOW op. Bij de berekening van de jaarruimte wordt er in de formule rekening gehouden met een vast bedrag aan AOW opbouw. Dit bedrag is ongeveer € 12.000,- per jaar.

Is uw bruto jaarinkomen lager dan die € 12.000,-, dan hebt u dus geen jaarruimte en kunt u niet fiscaal aftrekbaar extra inleggen voor uw pensioen. Het kan wel, maar de inleg is fiscaal niet aftrekbaar en dus fiscaal niet aantrekkelijk.

Bij een bruto jaarinkomen van meer dan € 12.000,- hebt u dus wel jaarruimte, tenzij u via uw werkgever of beroepspensioenfonds ook nog pensioen opbouwt. Doet u dat, dan heeft dat ook invloed op de jaarruimte. Dan hebt u de zogenaamde factor A nodig die het pensioenfonds jaarlijks beschikbaar stelt.

Maakt u (ook nog) gebruik van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR), dan moet u deze opbouw ook nog corrigeren bij de berekening van de jaarruimte.

Kortom: de berekening van de jaarruimte zal voor iedereen verschillend zijn. Maatwerk!

Hebt u uiteindelijk berekend dat u jaarruimte en/of reserveringsruimte hebt, dan komt de vraag aan de orde of het fiscaal voordelig is om gebruik te maken van die ruimte en hoeveel. Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig, althans niet in zijn algemeenheid. De uitkomst is namelijk voor iedereen verschillend.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder andere:

  • De hoogte van het jaarinkomen (ofwel, tegen welk belastingtarief kan ik de lijfrentepremie aftrekken);
  • Hoeveel jaarruimte heb ik (bij een zeer kleine ruimte heeft het weinig zin);
  • Hoeveel pensioen heb ik al opgebouwd (is het genoeg om straks van rond te komen of heb ik andere manieren om dan in mijn inkomen te voorzien, bijvoorbeeld onroerend goed een erfenis of eigen spaargeld);
  • Tegen welk belastingtarief is het pensioen t.z.t. belast en tegen welk tarief kan ik de inleg nu aftrekken? Aftrek tegen nu 37% en belast tegen t.z.t. het dan geldende toptarief van 49,5%?;
  • Vanaf 2021 is de lijfrente aftrek in de inkomstenbelasting voor iedereen (dus ongeacht de hoogte van het inkomen) aftrekbaar in de eerste belastingschrijf (dus tegen ongeveer 37%). Wellicht is het voordelig (bij een zeer hoog inkomen in 2019 en 2020) om in 2019 en 2020 een extra lijfrente storting te doen wegens aftrek tegen een hoger belastingtarief. Maatwerk dus!

Conclusie:

Wel of niet fiscaal voordelig gebruik maken van de aftrekmogelijkheid voor lijfrente in de inkomstenbelasting is en blijft maatwerk. Daarbij spelen de huidige belastingtarieven voor de aftrek een rol, evenals de tarieven waartegen de uitkeringen t.z.t. belast zijn.

Daarnaast speelt uiteraard de (persoonlijke) wens en noodzaak om (extra) pensioen op te bouwen een grote rol.

Het is fijn om het straks goed te hebben, maar u moet nu ook kunnen leven!!!!

Voor een persoonlijk (fiscaal) advies bent u natuurlijk altijd welkom en we verwijzen u uiteraard ook graag door naar een betrouwbare tussenpersoon voor een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct.

Vragen:

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor u klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hiernaast een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs B.V.

Tel.: 074-3842222                             Mail: wimrikkert@ketelaar.nl