074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

ERFBELASTING, SCHENKBELASTING OF LIEVER BELASTINGVRIJ?

28 aug 2018

SCHENKEN IS ZOWEL VOOR DE SCHENKER ALS VOOR DE ONTVANGER VOORDELIG

Als ouders of grootouders wilt u natuurlijk graag dat uw vermogen te zijner tijd bij uw kinderen en/of kleinkinderen terecht komt. Natuurlijk wilt u dan ook graag dat dit met zo weinig mogelijk belastingheffing gepaard gaat. Dat kan uiteraard en daarbij kunnen wij u ook behulpzaam zijn.

Als kinderen of kleinkinderen willen jullie natuurlijk graag dat het vermogen van jullie ouders/grootouders te zijner tijd (en nog liever nu dan later) bij jullie terecht komt en dat dit met zo weinig mogelijk belastingheffing gepaard gaat. Ook dit kunnen wij sturen, maar daarbij is natuurlijk wel de wil en instemming van de ouders/grootouders noodzakelijk. Wellicht kunnen jullie ze stimuleren na het lezen (en laten lezen) van dit artikel!

 

Erven of schenken? Erfbelasting of Schenkbelasting?

Vermogensoverdracht van (groot-)ouders naar (kln-)kinderen kan op twee manieren/momenten, namelijk tijdens leven (schenken) en na het overlijden (erven). De Successiewet die hier van toepassing is kent hiervoor twee soorten belasting, namelijk de Schenkbelasting bij schenkingen tijdens leven en de Erfbelasting bij vermogensovergang bij overlijden. De tarieven van beide belastingen zijn gelijk, dus daarmee valt weinig tot geen voordeel te behalen. Het grote verschil zit echter in de vrijstellingen.

Aangezien mensen maar één keer overlijden, is de vrijstelling bij overlijden dus ook maar één keer toe te passen. De schenkingsvrijstellingen zijn meerdere keren toe te passen, behalve uiteraard de benoemde éénmalige vrijstellingen.

 

Vrijstellingen:

Even de belangrijkste vrijstellingen op een rijtje. Allereerst voor de erfbelasting.

Verkrijging door:

Partner/echtgenoot € 643.194
Eigen, stief- of pleegkind € 20.371
Kleinkind € 20.371
Gehandicapt kind € 61.106 (onder voorwaarden)
Ouders (van kind) € 48.242
Anderen € 2.147

 

Voor de schenkbelasting gelden de volgende vrijstellingen bij verkrijgingen door:

Kind van ouders jaarlijks € 5.363
Kind tussen 18 en 40 jaar van ouders eenmalig € 25.731 zonder bestedingseis
Idem eenmalig € 53.602 indien gebruikt voor dure studie of beroepsopleiding
Iemand tussen 18 en 40 jaar van wie dan ook eenmalig € 100.800 indien gebruikt voor eigen woning (-schuld)
Anderen (*) jaarlijks € 2.147

(*) bijvoorbeeld door ouders van kinderen, door kleinkinderen van grootouders, of schenkingen aan willekeurige derden (neven, nichten, buren, vrienden)

Tarieven:

Zoals al gezegd verschillen de tarieven van de erf- en schenkbelasting niet van elkaar. Er is echter wel een hoger tarief van toepassing naarmate de verkrijger in een verder verwantschap staat van de schenker c.q. overledene of als de schenking/erfenis hoger is dan € 123.248. Het tarief varieert van 10 tot 40%. Zie onderstaande tabel.

 

Tabel tarieven erf- en schenkbelasting 2018 (over bedrag na aftrek vrijstelling)

Waarde erfenis of schenking 2018 partner en (pleeg)kinderen betalen over de waarde kleinkinderen en
verdere afstammelingen betalen over de waarde
overige personen betalen over de waarde
€ 0 – € 123.248 10% 18%  30%
€ 123.249 en meer 20% 36%  40%

 

Door optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen tijdens leven kunt u dus zeer veel erfbelasting besparen door reeds tijdens uw leven bedragen te schenken aan de kinderen/kleinkinderen. U zou hiervoor een optimaal “schenkingsprogramma” op kunnen (laten) stellen. Uiteraard kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

 

Even een simpel voorbeeld ter verduidelijking:

Stel u heeft een vermogen van € 500.000. Er zijn drie kinderen. Bij overlijden erft elk kind 1/3 deel ofwel € 166.667. Hierover betalen de kinderen elk € 16.933 (*) erfbelasting.

(*) 166.667 – 20.371 vrijstelling = 146.296 belaste verkrijging, waarvan 123.248 tegen 10% en de rest tegen 20%

Als u besluit om (optimaal) te gaan schenken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning (de zogenaamde “jubelton”) voor elk kind en vervolgens 10 jaar lang elk jaar het vrijgestelde bedrag van € 5.363 zou schenken aan elk kind, dan betalen zij hierover geen schenkbelasting. Na 10 jaar is het vermogen nog maar € 36.710, ofwel             € 12.236 per kind. Als dit bedrag aan de kinderen vererft, dan zijn zij hierover geen erfbelasting verschuldigd.

Het behaalde voordeel is dus € 16.933 per kind ofwel in totaal € 50.799. De moeite waard!!

Natuurlijk kan het ook met kleinere bedragen een behoorlijk voordeel opleveren. En als u daarnaast ook nog eens de (achter-)kleinkinderen in het “schenkingsprogramma” betrekt, dan valt er nog meer te besparen.

 

Voordeel voor de schenker:

Voor de schenker bestaat er een bijkomend voordeel. De schenkingen verlagen namelijk het box 3 vermogen/inkomen van de schenker. Hierdoor is dus jaarlijks (veel) minder box 3 belasting verschuldigd.

 

Conclusie:

Laat uw persoonlijke situatie of die van uw (groot-)ouders eens beoordelen. U zult verrast zijn over de uitkomst. Bovendien: wat is er mooier dan schenken “met de warme hand”. U ziet dan zelf ook hoe de kinderen en kleinkinderen er nu al van genieten.

N.B.: Als er geen “geld” is, maar wel ander vermogen, bijvoorbeeld een huis, een bedrijfspand of ander “niet direct beschikbaar vermogen”, dan bestaat er ook nog een mogelijkheid om “op papier” te schenken. U schenkt dan aan uw kind en leent het vervolgens van hem/haar terug. Over het “teruggeleende” bedrag moet u wel jaarlijks 6% rente betalen. Maar ook dat is weer een mooie onbelaste vermogensovergang van ouders naar kinderen die de uiteindelijke nalatenschap beperkt en daardoor leidt tot minder erfbelasting.

En is er een onderneming (eenmanszaak of BV) die fiscaal vriendelijk naar een kind (de kinderen) moet worden doorgeschoven, dan zijn daarvoor ook zeer fiscaal vriendelijke manieren! Ook bij leven!!

We kijken graag eens met u mee hoeveel er in uw geval te besparen is!

 

Vragen:

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor u klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hiernaast een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs BV

074 – 384 22 22