074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

Eindejaarstips-2017-zelfstandige-ondernemers

17 nov 2017

Eindejaarstips 2017

 

 

Register Belastingadviseurs (RB), één van de beroepsorganisaties waarbij ons kantoor is aangesloten, heeft ook dit jaar weer een special uitgebracht inzake de eindejaarstips.

De volledige special staat (voor de liefhebbers) op onze website onder downloads.

Hieronder geef ik in het kort een aantal tips weer, die van belang zijn voor zelfstandige ondernemers.

Mocht een bepaalde tip u aanspreken, lees dan even verder in de volledige special op onze website of neem even contact met ons op.

 

Eindejaarstips 2017 voor ondernemers:

 

 • Maak gebruik van de energie-, milieu- en/of kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is van toepassing als u investeringen in bedrijfsmiddelen doet voor minimaal € 2.300 in een kalenderjaar. Voor sommige investeringen in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen geldt een extra energie- of milieu-investeringsaftrek. Zie ook hier.
 • Denk aan uw oudedagsvoorziening en stort nog dit jaar een lijfrentepremie bij uw pensioenverzekeraar of op een (geblokkeerde) lijfrente bankspaarrekening. Hierdoor betaalt u over 2017 minder inkomstenbelasting en spaart u voor uw oude dag.
 • Hebt u twijfels of u voldoet aan het urencriterium (meer dan 1.225 uur), maak dan een overzicht van de gewerkte uren. Als u dit later nog moet maken, dan bent u al weer veel vergeten… Als u aan het urencriterium voldoet, hebt u voordeel van bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek. Zie ook hier.
 • Vraag de door u in 2017 in andere EU landen betaalde BTW op zakelijke uitgaven terug. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2018. Zie ook hier.
 • Hebt u debiteuren waarvan u zeker weet dat ze uw facturen niet meer zullen betalen en hebt u de BTW op die facturen al wel afgedragen aan de Belastingdienst, vraag deze BTW dan terug. Er gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe regels. Zie ook hier.
  • Let op: Vraag de btw op tijd terug: uiterlijk in de aangifte over het tijdvak waarin de beschreven éénjaarstermijn is verlopen. Te laat is echt te laat! Zorg er dus voor dat u bij iedere aangifte vanaf 1 januari 2018 een goede ouderdomsanalyse loslaat op uw vorderingen. En vergeet niet om in de aangifte over het eerste tijdvak van 2018 ook de btw op de openstaande facturen van vóór 1 januari 2017 terug te vragen.
 • Ruim oude administraties op! U bent verplicht om de administratie van uw onderneming minimaal 7 jaar te bewaren. Na 1 januari 2018 kunt u dus de administraties tot en met 2010 vernietigen. LET OP: vernietig niet de stukken die onbeperkt bewaard moeten blijven, zoals aankoopstukken van onroerende zaken, akten, (koop-)overeenkomsten, testamenten e.d.
 • Wees kritisch op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2018. Veel mensen hebben bijvoorbeeld hun hypotheek laten aanpassen in verband met de huidige lage rentestand. In de voorlopige teruggaaf over 2018 wordt waarschijnlijk nog rekening gehouden met de hogere rente(aftrek). Pas dit aan! Kijk uiteraard ook of de aanslag niet te laag is. De Belastingdienst rekent namelijk met 4% rente als u de verschuldigde belasting  (te) laat betaalt. Zie ook hier.
 • Werk voor uw opdrachtgevers op basis van goedgekeurde of modelovereenkomsten van opdracht. Zolang de Wet DBA nog bestaat geeft dit zekerheid over het al dan niet inhouden van loonheffingen door de opdrachtgever(s). Het nieuwe kabinet heeft inmiddels aangegeven de Wet DBA te willen vervangen.

 

Overige eindejaarstips 2017:

 

 • Hebt u drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten gehad (in box 1) ga dan eens na of u in aanmerking komt voor “middeling”. Dit kan een leuke belastingteruggaaf opleveren. Zie ook hier.
 • Om voor lijfrentepremie aftrek in aanmerking te komen, moet de premie daadwerkelijk in 2017 betaald zijn.
 • Betaal een half jaar hypotheekrente vooruit. Die rente kunt u dan al in de aangifte over 2017 aftrekken en dus geniet u eerder van uw belastingvoordeel. Op de bank levert uw (spaar)geld toch niets op…! Bedenk wel, dat u in 2019 (over 2018) dan wel minder rente aftrek heeft.
 • Verkoop nog dit jaar uw woning, als die “onder water staat”. Uiteraard alleen als u toch al voornemens bent om de woning te verkopen. Wacht dan niet tot 2018. Als u de woning namelijk in 2017 verkoopt (en levert) dan kunt u de rente op de restschuld nog 15 jaar lang aftrekken. Verkoopt u de woning pas in 2018, dan kunt u de rente van de restschuld niet meer aftrekken.
 • Los (kleine) hypotheken af. Spaargeld levert momenteel niets op en u kunt eventueel gebruik maken van de zogenaamde “Hillen-aftrek” (die overigens afgeschaft gaat worden; afbouw vanaf 2019 in 30 jaar). Zie ook hier.
 • Leen geld aan uw kind(eren) voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. U hebt dan zelf een goed rendement op uw vermogen en de kinderen krijgen gemakkelijker een lening. Bovendien zou u de door de kinderen betaalde rente op een later tijdstip weer aan ze terug kunnen schenken. De kinderen lenen dan ”gratis” en krijgen zelfs geld toe door het belastingvoordeel op de rente aftrek. Zelf wordt u er niet beter of slechter van, want uw spaargeld levert nu bij de bank ook niets op.
 • Aangezien spaargeld bij de bank niets meer oplevert, kan het voordelig zijn om “groene beleggingen” aan te kopen. Deze leveren op zich niet veel (meer) rendement op, maar er geldt een extra vrijstelling in box 3 van € 57.385 per persoon. Hierdoor daalt de rendementsgrondslag (en dus de belasting) en komt u eventueel ook nog eens in aanmerking voor (extra) zorgtoeslag.
 • Heeft uw kind bijvoorbeeld een vakantiebaantje of een stageplaats gehad en daar een leuk zakcentje mee verdiend, laat dan even nakijken of er middels een T-biljet een belastingteruggaaf kan worden gekregen. Een T-biljet moet binnen vijf jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.
 • Maak gebruik van de (verhoogde) vrijstellingen voor de schenkbelasting. Zie ook hier.  Zijn de kinderen nog (erg) jong, dan kunt u ook “onder bewind” schenken. U houdt dan zelf de macht over het vermogen, zodat het kind er geen “gekke dingen” mee kan doen.
  Is er geen geld maar wel ander vermogen (bijvoorbeeld een woning vrij van hypotheek), dan kunt u ook “op papier schenken”. U schenkt dan aan de kinderen en leent het weer van ze terug. Elk jaar moet u verplicht 6% rente betalen op die “lening”. Op die manier gaat er elk jaar ook weer belastingvrij vermogen naar de kinderen. Bij verkoop van de woning kunnen  de “leningen” worden afgelost.

 

Overige “altijd belangrijke” tips:

 

 • Maak of herzie uw testament
 • Laat uw testament regelmatig controleren
 • Maak of herzie huwelijkse voorwaarden
 • Laat uw huwelijkse voorwaarden regelmatig controleren
 • Is er sprake van een “periodiek verrekenbeding”, kom dat dan na.
 • Wilt u nog (zonder allerlei vastleggingen bij de notaris) in gemeenschap van goederen trouwen, doe dat dan nog in 2017. Vanaf 1 januari 2018 is gemeenschap van goederen niet meer “standaard”. Andersom geldt hetzelfde: wilt u trouwen met een “beperkte gemeenschap” van goederen, stel het huwelijk dan uit tot na 1 januari 2018. Na 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap namelijk “standaard” en hoeft u niks bij de notaris te regelen. Zo houdt u meer geld over voor het feestje 🙂

 

Belangrijkste tip:

 

ZORG VOOR EEN GOEDE (RB en/of NOAB) ADVISEUR AAN UW ZIJDE !!!

 

Vragen:

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor u klaar om de vragen te beantwoorden.

Neem gerust contact met ons op of laat hiernaast een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim  Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs B.V.