074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

BTW uit andere EU landen terugvragen

23 aug 2017

EU BTW terugvragen

 

****Let op ondernemers ****

 

******** Hebt u in 2016 BTW betaald op facturen uit andere EU-lidstaten (EU BTW)********

******* verzoek dan vóór 1 oktober 2017 om teruggaaf van die EU BTW*******

 

Ondernemers die met BTW belaste prestaties verrichten, kunnen de aan hen gefactureerde (Nederlandse) BTW voor zakelijke uitgaven in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van BTW op facturen uit een andere EU-lidstaat moet echter een apart verzoek worden ingediend.

 

Wellicht is dit voor u van belang!

Het verzoek om teruggaaf van BTW over 2016 uit een andere EU-lidstaat dient vóór 1 oktober 2017 te worden gedaan via een portal van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal het verzoek daarna doorsturen naar de betreffende EU-lidstaat. Als het teruggaafverzoek niet tijdig wordt gedaan, dan neemt de andere EU-lidstaat het mogelijk niet in behandeling.

 

Wanneer kunt u een verzoek doen?

U kunt BTW terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • U hoeft in het EU-land waar u BTW terugvraagt, geen BTW-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de BTW daar als voorbelasting aftrekken;
 • U gebruikt de goederen en diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.

 

Wanneer kunt u geen BTW terugvragen?

U kunt geen BTW terugvragen als u:

 • geen ondernemer bent voor de BTW;
 • uitsluitend vrijgestelde goederen en diensten levert;
 • een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt;
 • onder de landbouwregeling valt (tenzij u voldoet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling van agrarische goederen).

 

Drempelbedragen:

De drempelbedragen voor een verzoek om teruggaaf zijn als volgt:

 • Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn.
 • Doet u een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste 3 maanden? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

 

Om het verzoek om teruggaaf te doen, zijn inloggegevens nodig die (als deze niet eerder zijn toegekend) via een formulier op de website van de Belastingdienst kunnen worden aangevraagd.

 

 

Hieronder een paar belangrijke links naar de site van de belastingdienst:

 • Inloggegevens aanvragen:                   klik hier

 • EU – BTW terugvragen:                       klik hier

 • Vereisten en toelichting nalezen:     klik hier

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem gerust contact met ons op. We zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs B.V.
E-mail: wimrikkert@ketelaar.nl