074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

Arbeidsongeschiktheid-ZZP-er

21 sep 2017

Arbeidsongeschiktheid Zelfstandige Ondernemers (ZZP-ers)

Bent u een zelfstandig werkende ondernemer (ZZP-er)?

Zo ja: Hebt u er al wel eens over nagedacht hoe u financieel rond moet komen als u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken?

 

 

Heeft uw (eventuele) partner voldoende inkomen om samen van te kunnen leven en alle financiële verplichtingen na te kunnen komen als uw inkomen (gedeeltelijk) wegvalt?

Als u deze vraag met “nee” beantwoordt, dan is het zeer zinvol om dit artikel verder te lezen en u te vergewissen van de mogelijke gevolgen, maar ook om u te laten informeren waar u zoal op moet letten als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten!

Uit onderzoek is gebleken dat 74% van de ZZP-ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft! Dat is zeer zorgwekkend! Als voornaamste redenen hiervan noemen zij vooral het feit dat een AOV te duur is (68%).

Als u nagaat dat alle mensen die in loondienst werken (behalve de directeur-groot aandeelhouders) wel verzekerd zijn voor het geval ze arbeidsongeschikt raken, dan moet toch de vraag rijzen waarom ZZP-ers daar vaak niet voor verzekerd zijn. Ook voor werknemers in loondienst is het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico duur, maar dat is geen reden om ze niet te verzekeren!

Nu zegt u natuurlijk direct: maar dat wordt toch door de werkgever betaald! Dat klopt inderdaad. De werkgevers betalen de premie. Voor de werkgever zijn het dus (hoge) personeelskosten.

Waarom zou u dan aan diezelfde ondernemers/werkgevers/opdrachtgevers geen extra bedrag(je) in rekening kunnen brengen voor uw AOV verzekering? Hoe? Gewoon, door uw uurtarieven/prijzen iets te verhogen! Voor eigen werknemers betalen ze het immers ook.

Opdrachtgevers maken graag gebruik van ZZP-ers, omdat deze vaak relatief goedkoop zijn. En waarom zijn ze goedkoop? Juist, omdat ZZP-ers er bij hun tariefbepaling vaak geen rekening mee houden dat ze zich ook moeten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Laat staan dat ze er aan denken dat ze ook nog iets opzij moeten zetten voor hun pensioen (daar kom ik in een ander blog nog op terug). Niet voor niets dat de overheid er naar toe wil dat er voor ZZP-ers ook een soort “minimumloon” moet komen.

 

Redenen om geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten:

Natuurlijk zijn er redenen om geen AOV verzekering af te sluiten. Dat ze (te) duur zijn vinden wij echter absoluut geen reden. Welke dan wel?

– Uw partner heeft voldoende inkomen. Daar redden jullie je prima mee.

– U heeft/jullie hebben voldoende vermogen achter de hand om een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen.

– U woont nog bij uw ouders en kunt financieel op hen terugvallen.

 

Wanneer wel een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten?

Als de bovenstaande redenen om geen AOV verzekering af te sluiten niet op u van toepassing zijn, dan raden wij u ten zeerste aan om wel een AOV verzekering af te sluiten.

 

Waar moet u op letten als u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid wilt afsluiten?

– Beoordeel eerst voor uzelf WANNEER de uitkering moet ingaan:

– Bij beroepsarbeidsongeschiktheid (dus wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen)   of

– Als u door uw arbeidsongeschiktheid geen “passende” arbeid meer kunt verrichten     of

– Pas als u helemaal geen arbeid meer zou kunnen verrichten

– Wilt u een uitkering in termijnen op basis van inkomensverlies of wilt u een vast bedrag uitgekeerd krijgen (som geld ineens)? Dus een schadeverzekering of een sommenverzekering?

– Hebt u nu al een bepaalde handicap, aandoening of ziekte? Zo ja, dan zal de verzekeringsmaatschappij geen uitkering doen als de arbeidsongeschiktheid een gevolg van die handicap, aandoening of ziekte is (de zgn. uitsluitingsclausule).

 

Andere aandachtspunten:

De premie die u moet betalen voor uw AOV verzekering is ook nog van een aantal andere factoren afhankelijk. O.a.:

– De risicoklasse waar u in valt (welke werkzaamheden oefent u uit en hoe groot is daarbij het risico op arbeidsongeschiktheid)

– De einddatum van de verzekering (60, 65, 67 jaar)

– Uitkeringsduur (tot einddatum verzekering of korter, bv. 2 jr. of 5 jr.)

– Indexatie of niet? Moeten de uitkeringen geïndexeerd worden, en zo ja conform CBS, na ingang of voor en na ingang?

– Hoe lang is de wachttijd voordat bij arbeidsongeschiktheid de uitkeringen ingaan? Direct, na 30 dagen, na 90 dagen, na een jaar?

– Kiest u voor een standaard tarief of een leeftijdsafhankelijk tarief?

– Kent de verzekeringsmaatschappij (starters-)kortingen?

 

Al deze factoren bepalen uiteindelijk de hoogte van de verschuldigde premie. Die kunt u dus zelf gedeeltelijk beïnvloeden door bepaalde keuzes te maken (geen indexatie, lange wachttijd, korte duur uitkering etc.)

 

Kijk dus goed uit voordat u een AOV verzekering afsluit. Kijk naar wat in uw persoonlijke situatie wenselijk is en ook naar wat mogelijk is. Er is vast wel een combinatie die een betaalbare premie oplevert en waarbij voor u een groot deel van de risico’s is afgedekt.

 

Uiteraard kijken wij graag met u mee en kunnen wij u misschien in contact brengen met een betrouwbare tussenpersoon. Heeft u zelf een goede tussenpersoon, dan kijken wij uiteraard ook graag even over uw schouder mee naar de polis en polisvoorwaarden.

 

Vragen over verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid?

Hebt u vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem gerust telefonisch contact met ons op of via een bericht op de contactpagina op onze website. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij
Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs BV, Brooksplein 1, 7627 LZ Bornerbroek.
Tel. 074-3842222   
Mail: info@ketelaar.nl